Què oferim?

El Museu del Traginer d’Igualada ofereix visites comentades i activitats/tallers per a les etapes d’educació Infantil, Primària, Secundaria, Cicles Formatius, Educació d’Adults, Educació Especial i Educació en el Lleure.

Què oferim?El Departament d’Educació del Museu del Traginer vol respondre a les necessitats de cada grup, molt especialment a les visites escolars, descobrint de la mà del Traginer (antic transportista) l’evolució del Transport, des del trineu primitiu fins a la invenció de la Roda, i amb ella l’arribada dels primers vehicles; els oficis antics que giraven a l’entorn del món dels traginers: el carreter, el baster, el ferrador, el manescal, entre d’altres; guarniments de treball i de luxe, així com una àmplia representació de carros i carruatges d’arreu del món. La visita acaba amb l’experiència/vivència de poder experimentar la sensació de pujar dins d’un carruatge, i d’aquesta manera es dóna cloenda a l’activitat.

Per això, les activitats que s’ofereixen miren de promoure tant la motivació com la participació activa de l’alumnat, pretenent ser lúdiques i pedagògicament constructives i inclusives.

Un cop finalitzada la visita al Museu, la guia demanarà al professorat una avaluació de la visita/activitat, per tal de poder donar, cada vegada, una millor i més adequada resposta educativa.

Servei d’assessorament pedagògic:

Els docents que ho desitgin, i prèvia concertació, tenen la possibilitat de poder visitar el museu i preparar la visita, amb la intenció de treballar els continguts o aprenentatges que més s’adeqüin a les necessitats de cada grup de classe.