Pre-school education and primary school

Subject: Knowledge of the social and cultural environment

Introduction of the activity

Throughout the explanations of the guide, you will work about transport evolution of goods or people using animal drawn. Besides, you will have the chance to appreciate the crafts that made possible the development of the muleteer fact. The tour focuses on the period composed from XIX century to the first half of XX century, although you will be able to see some previous pieces that help you to understand easily the historical evolution of transport by the hand of muleteers.

General Aim

We try to take students interest on the importance of the muleteer fact as well as the crafts that are connected to it, and the different kinds of carts and carriages of the Museum.

Specific Aims

– Knowing who was a muleteer and what he did.
– Identifying the invention of the wheel as the main aspect for the evolution of transport.
– Identifying the crafts that are connected to the muleteer fact and realizing the main work of everyone.
– Knowing the Catalan celebration of Tres Tombs.
– Identifying the different kinds of carts and carriages of the Museum.

Development

Duration: 1.15-1.30h approximately.
Number of students per group: 25/30 students.
Single ticket per student: 2€.

Workshop: Get on the cart!

The pre-school and primary school students will be able to participate in the workshop “Get on the cart!, a supplementary activity that you can also do apart from the guided tour through the Museum.

The students get on a cart with horses and they can learn this ancient job by the hand of a real muleteer.

Place: Museu de la Pell patio (50 miters far from the Muleteer’s Museum).
Ticket: 2’50€ per student.

Realization

Education Department of the Muleteer’s Museum of Igualada with the collaboration of Educational Service of Anoia and Group of Teachers of Anoia.

Educació infantil i primària

*Les activitats complementàries, creiem que són recomanables per tal de donar significat i cloenda a l’activitat d’aprenentatge.

Proposta de treball ABANS de la Visita

A l’aula:

– Els docents disposen del Quadern del Mestre, on podran trobar tots els continguts de la visita.

– És important fer la fitxa Coneguem el Museu del Traginer, per tal de contextualitzar la visita que farem posteriorment (disponible en pdf a la web del museu).

– Disposem d’una guia Didàctica per Primària (cicles mig i superior) on els alumnes van assolint els diferents conceptes que es van platejant al llarg de la visita mitjançant la realització de 9 fitxes; la primera de les quals es realitza a classe prèviament a la visita (Coneix.Previs) i les 8 restants es van fent al llarg de la visita. L’última, és una fitxa de valoració i es quedarà al Museu.

Propostes de treball DESPRÉS de la visita

Al Museu:

– Hi ha l’opció de fer una petita maqueta (pintar, retallar i enganxar) d’un carruatge (Berlina) que prèviament han vist al Museu. (realització a l’aula o al Museu) (Primària)

– S’ofereix la possibilitat de veure una filmació-documental, de caire etnològic que mostra els Tres Tombs d’Igualada de l’any 1961, on els alumnes podran veure en 19 minuts de durada, com es traginaven pells pel barri adober de la vila, amb els carros i els animals. D’aquesta manera els alumnes poden veure amb els seus propis ulls el que han vist al llarg del Museu. (Tots els nivells educatius)