FUNDACIÓ

La Fundació del Traginer d’Igualada té uns clars objectius culturals que passen tant per protegir conservar i difondre els béns culturals que integren la col•lecció Antoni Ros com per promoure la investigació dels trets identitaris que el fet traginer simbolitza sobre l’entorn territorial de l’Anoia en particular i de Catalunya en general.

Aquests objectius de caire cultural es complementen amb una ferma iniciativa social, que pretén implementar el principi d’igualtat constitucional i autonòmic garantint l’accessibilitat a la Col•lecció Antoni Ros des d’una vessant museològica integrativa, obrint el Museu del Traginer d’Igualada ( que ha de contenir tant la Col•lecció Antoni Ros com la seva obra escultòrica) a tot tipus de visitants, siguin aquests discapacitats o no.

Aquesta modificació respon a la sensibilització de la família Ros, que ha decidit traslladar l’essència del tarannà comunicatiu del Sr. Antoni Ros a la dinàmica social i cultural del segle XXI, mitjançant una estratègia integrativa d’accessibilitat al patrimoni cultural que inclou la creació d’un model transversal de gestió que es centra en una fase inicial en el col•lectiu de persones cegues i amb disminució visual. Per això es prenen mesures que es concreten en fets com la signatura d’un conveni de col•laboració amb l’ONCE o la comunicació d’aquesta estratègia museològica integrativa als poders polítics a partir d’una compareixença al Parlament de Catalunya.

Responsabilitat Social és un concepte per mitjà del qual les empreses decideixen voluntàriament integrar la consecució d’objectius socials com una inversió estratègica (de la mateixa manera que es fa una gestió de qualitat) i no pas com una despesa.

La Fundació del Traginer forma part de l’oferta museística de la ciutat d’Igualada, la col•laboració amb un museu integratiu d’aquestes característiques es una bona manera de protegir el nostre patrimoni cultural i fomentar la difusió de la nostra comarca com a destinació turística-cultural de qualitat.