Carros i carruatges

Carros i carruatgesEs denomina així al transport de persones i mercaderies en carros i carruatges tirats per cavalls o mules o bé per bous.

Els transports de persones fan referència a tres àmbits determinats: els serveis de diligència, emprats des de finals del segle XVIII fins al primer terç del segle XX per transportar viatgers entre poblacions, els serveis de taxi, emprats des de mitjans del segle XIX fins a mitjans del segle XX tant per apropar als usuaris del ferrocarril fins a les viles, com per realitzar serveis metropolitans, i finalment els serveis privats a càrrec de carruatges particulars, sobretot pertanyents a la burgesia rural o industrial.

Carros i carruatgesEls transports de càrrega poden diferenciar-se entre serveis de llarg recorregut, produïts a Catalunya sobretot a partir del segle XVIII, serveis de curt recorregut d’àmbit comarcal o metropolità estesos durant els segles XVIII i XIX, i serveis específics com el del bombers o el funerari. Menció apart mereix el món de la pagesia, doncs els carros esdevenen en aquest àmbit un element primordial, des de l’Edat Mitjana fins la dècada de 1950.

L’àmbit dels carros i carruatges està present al llarg de tot el museu, sobretot en la primera i segona planta, on se’n mostren exemplars emmarcats en les diverses àrees temàtiques. Categoria apart mereix un carro barroc sicilià, que pel seu valor històric singularitza i representa l’àmbit sencer.