Un museu per a tothom

Una de les principals característiques que singularitzen el tarannà del senyor Antoni Ros fou la seva voluntat de mostrar per sobre de la voluntat de posseir. L’esforç dels seus successors ha estat enfocat a garantir l’acompliment d’aquest desig, emprant per fer-ho un sistema museològic integratiu que adapta la Col·lecció Antoni Ros perquè qualsevol persona, tingui o no cap mena de discapacitat, pugui gaudir-ne en igualtat de condicions.

També utilitzen diverses eines de caire multisensorial, entre les quals destaquen les maquetes de suport volumètric, que reprodueixen a escala ergonòmica les principals modalitats de carros i carruatges exposats. Això assegura un millor coneixement dels mateixos per par del públic invident o amb deficiència visual, el qual pot complementar la seva experiència sensorial amb l’abast tàctil dels originals. Mitjançant una estratègia integrativa d’accessibilitat al patrimoni cultural es va  incloure la creació d’un model transversal de gestió que es centra en una fase inicial en el col·lectiu de persones cegues i amb disminució visual. Per això es prenen mesures que es concreten en fets com la signatura d’un conveni de col•laboració amb l’ONCE.

El Museu del Traginer-Col·lecció Antoni Ros està obert a tothom  cuidant especialment l’accessibilitat per a persones amb poca mobilitat amb l’incorporació d’ascensor, rampes, maquetes volumètriques i informació en Braille per a invidents.

  Accessibilitat Un museu per a tothom Un museu per a tothom
Un museu per a tothom Un museu per a tothom