Educació infantil i primària

Àrea: Coneixement del Medi: Social i Cultural

Presentació de l’activitat

Mitjançant les explicacions d’un guia, treballarem l’evolució del transport tan de mercaderies com de persones emprant la tracció animal, i alhora veurem els oficis que feien possible el desenvolupament del fet traginer. Centra la seva actuació en el període cronològic comprès entre el s.XIX i la primera meitat del s.XX, tot i que mostra un seguit de peces pretèrites que ajuden a assolir una millor composició de l’evolució històrica del transport a través de la figura del Traginer.

Objectiu General

Intentar apropar als alumnes el que va  significar el món del traginer i els oficis antics que s’hi relacionaven, així com les diferents tipologies de carros i carruatges que hi ha representats al  Museu.

Objectius Específics

– Conèixer la figura del traginer i què feia.
– Identificar la invenció de la roda com a element bàsic per l’evolució del transport.
– Identificar els diferents oficis estrictament relacionats amb el món del traginer i reconèixer la tasca principal de cadascun d’ells.
– Conèixer la festa del Tres Tombs.
– Identificar les principals tipologies de carros i carruatges del museu.

Desenvolupament

Durada: 1’15h-1’30h aproximadament.
Nombre d’alumnes per grup: 25/30 alumnes.
Entrada al museu per alumne: 2,50€.

Taller: Puja al carro!

Els alumnes de Cicle Inicial i Primària poden participar al Taller Puja al Carro, una activitat complementària a la visita al Museu del Traginer que es pot fer també com a activitat per separat.

Els alumnes pugen dalt d’un carro amb cavall i coneixen de prop l’ofici de la mà d’un autèntic traginer.

Lloc: Pati del Museu de la Pell (a 50 metres del Museu del Traginer).
Preu de l’activitat: 2,50€ per alumne.

Realització

Departament d’Educació del Museu del Traginer d’Igualada i amb el suport i col·laboració del Servei Educatiu de l’Anoia i el Grup de Mestres de l’Anoia.

Educació infantil i primària

*Les activitats complementàries, creiem que són recomanables per tal de donar significat i cloenda a l’activitat d’aprenentatge.

Proposta de treball ABANS de la Visita

A l’aula:

– Els docents disposen del Quadern del Mestre, on podran trobar tots els continguts de la visita.

– És important fer la fitxa Coneguem el Museu del Traginer, per tal de contextualitzar la visita que farem posteriorment (disponible en pdf a la web del museu).

– Disposem d’una guia Didàctica per Primària (cicles mig i superior) on els alumnes van assolint els diferents conceptes que es van platejant al llarg de la visita mitjançant la realització de 9 fitxes; la primera de les quals es realitza a classe prèviament a la visita (Coneix.Previs) i les 8 restants es van fent al llarg de la visita. L’última, és una fitxa de valoració i es quedarà al Museu.

Propostes de treball DESPRÉS de la visita

Al Museu:

– Hi ha l’opció de fer una petita maqueta (pintar, retallar i enganxar) d’un carruatge (Berlina) que prèviament han vist al Museu. (realització a l’aula o al Museu) (Primària)

– S’ofereix la possibilitat de veure una filmació-documental, de caire etnològic que mostra els Tres Tombs d’Igualada de l’any 1961, on els alumnes podran veure en 19 minuts de durada, com es traginaven pells pel barri adober de la vila, amb els carros i els animals. D’aquesta manera els alumnes poden veure amb els seus propis ulls el que han vist al llarg del Museu. (Tots els nivells educatius)